Dirk Vekemans (geb. 1962) is werkzaam als webprogrammator maar in het echte leven beschouwt hij zich als  dichter en,  veralgemenend , als 'codeur' : een poëtisch  werker met code in al haar vormen. Als zodanig is hij  oprichter en auteur van de Neue Kathedrale des erotischen Elends (www.nkdee.be),  een virtueel bouwbedrijf met materiële uitlopers.De NKdeE, ofte de Kathedraal is een complex artistiekerig-literair onderzoekscentrum, je kan ermee kennis maken via de website ervan. Die website blijkt dan weer een zgn. mock-up van een webtoepassing te zijn.
Het 'hoofdwerk van Dirk is evenwel het 'dagwerk' dat te volgen is via http://dirkvekemans.com.

In Kathedraalse termen is wat er hier te zien is slechts 'afval' van het creatieve proces dat zich daar afspeelt en in de sociale ruimte van de dichter. Dat proces wordt als véél belangrijker ervaren dan de restanten ervan, die eventueel verhandelbaar zijn 'om tijd te kopen, een werkplaats'. Het creatieve proces zélf onttrekt zich aan elke commerciële logica, en is er  niet, zoals de Kunst, verworden tot een creatief productieproces dat enkel uit is op exploitatie.

In de praktijk komt dit neer op een Open Source mentaliteit toegepast op geheel het creatieve veld. Dat veld komt immers samen in de gemeenschappelijke poort van de digitale distributie waar door ons niet de orde van het Kapitaal maar die van de vrije geest dient gevestigd.

Een radikale breuk dus, met Kunst in haar huidige verschijnings vorm ( "stop dat woord minstens 50 jaar wég", is een veel gehoorde uitspraak van dv): dat neemt niet weg dat Dirk op een verbeten manier aansluiting zoekt met de traditie. Zijn voorbeelden hebben zich echter ook op een hun eigen wijze uit de maalstroom van het commerciëel-burgerlijke denken kunnen losmaken. In die zin is de traditie van het dwarse denken het historisch verhaal van een prijzenswaardig falen, en wordt dat falen bij elke actualisatie een nieuwe tijdelijke overwinning. Creatie maakt zo op geheel natuurlijke wijze het leven. Of (én!) iets dergelijks.

Technisch gezien is Dirk autodidact wat betreft zijn grafisch/beeldend werk maar werkt voortdurend aan het verbeteren van zijn techniek op basis van studies van oude meesters. Falen doe je altijd,  maar het plezier van het scheppen, de opgewekte energie, maakt het hopelijk communicatief interessant genoeg om ook met dit werk naar buiten te komen.

Voor de NKdeE, zo genoemd naar het werk van Kurt Schwitters, kan je terecht op http://www.vilt.net/nkdee. Dit werk en alles wat Dirk doet is bereikbaar via ViLTNET,  het persoonlijk 'kleinschalig distributiecentrum voor culturele goederen', zie www.nkdee.be.

 Dirk onderhoud ook een succesrijke, eerder literaire,  blog op http://vilt.wordpress.com en een collaboratieve blog voor 'code' in al haar vormen op het naar zijn woonplaats genoemde POETRY KESSEL-LO POEZIE